Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

CRA - PTA

Hwyl Haf - Summer Fun

 

Diolch i bawb eto am ymuno a ni am Hwyl Haf. Ar ôl clywed y plant yn siarad heddiw dwi'n siŵr wnaeth pawb mwynhau a dyna ei'n darged. Codwn swm arbennig o £550

I would like to thank you all again for attending our summer fun afternoon. After hearing the children talk today it sounds like they all really enjoyed and that is our main goal. We have raised a fantastic £550

 

 

Diolch i bawb a ddaeth i'r prynhawn Pasg. Cawson ni lawer o hwyl a sbri.

Thank you to everyone that joined out Easter afternoon we had a lot of fun.

 

Codwyd - Raised £226.80!