Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Clybiau / Clubs

Dydd/Day

Clwb/Club

Blwyddyn/Year

Amser/Time

Llun/Monday

Drama

5 & 6

3.30 - 4.45

Mawrth/Tuesday

Gwyddoniaeth/Science

3

3.30 – 4.15

Mawrth/Tuesday

Pêl-rwyd/Netball

5 & 6

3.30 – 4.30

Mawrth/Tuesday

Digidol/Digital

4

3.30 – 4.15

Mercher/Wednesday

Urdd

1 & 2

3.30 – 4.15