Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Clybiau / Clubs

Clybiau / Clubs                                         Blwyddyn / Year          Amser / Time

Gwyddoniaeth/Science                             Bl. 3 / Year 3              3:30 / 4:15 Dydd Mawrth / Tuesday 

Digidol / Digital                                          Bl. 4 / Year 4              3:30 / 4:15 Dydd Mawrth / Tuesday

Pȇl-Rwyd / Netball                                    Bl. 5a6 / Year 5&6      3:30 / 4:15 Dydd Mawrth / Tuesday

Clwb Urdd / Urdd Club   50c 50p              Bl. 1 a 2 / Year 1 & 2  3:30 - 4:15 Dydd Mercher / Wednesday

Clwb Ffitrwydd / Fitness Club                   Bl. 3-6 / Year 3-6        3:30 - 4:30 Dydd Mercher / Wednesday

Clwb Gwaith Cartref / Home work Club    Bl. 3-6 / Year 3-6        Amser Cinio Dydd Iau / Thursday

Clwb Gwaith Cartref / Home work Club    Bl. 3-6 / Year 3-6        Amser Cinio Dydd Gwener / Friday