Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

Siarter Iaith

Nod y Siarter Iaith

Nod y Siarter Iaith yw arwain at gynnydd yn nefnydd cymdeithasol plant o’r Gymraeg yma yn Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James. Mewn gair, ysbrydoli ein plant a’n pobl ifanc i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau.

Mae’r Siarter Iaith yn gofyn am gyfranogiad gan bob aelod o’r gymuned ysgol – y cyngor ysgol, y plant, y gweithlu, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach er mwyn sicrhau perchnogaeth lawn ohoni.

The objective of the Language Charter is to provide a clear framework, which can be used to promote and increase the use of Welsh by children in a social context. In a nutshell, the Charter’s main aim is to encourage and inspire children to speak Welsh.

The Language Charter exhorts participation from every member of the school community, and members of the school workforce and council, the pupils and their parents, school governers and the wider community are all encouraged to take full ownership of it.

 

 Dyma'n Criw Cymreig sy'n hybu Cymreictod drwy'r Ysgol.

 

 

Diwrnod ein lansiad gyda Seren a Sbarc

 

 

 

Band Cymraeg yr wythnos / Welsh language band of the week 

 

Candelas  - Dewch i wrando ar ein hoff gân - Rhedeg i Paris

 

Targedau / Targets

 

Siarad Cymraeg y tu allan i'r Ysgol / To speak Welsh outside School

Gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg / To listen to Welsh music

Siarad Cymraeg gyda holl staff yr Ysgol / To speak Welsh to every member of School staff

Gwylio rhaglenni Cymraeg / To watch welsh language programs 

Defnyddio Apps Cymraeg / To use Welsh language Apps

Siarad Cymraeg ar y iard / To speak Welsh on the yard

 

 

Siarad Cymraeg gyda’r fenyw ar y stondin losin yn y farchnad ym mhontypridd 

 

 

 

 

Cyfarfod gyda’r llywodraethwyr