Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Addysg Feithrin/Nursery Education

Addysg Feithrin 2023-2024 / Nursery Education 2023-2024

Croeso atom os ydych wedi derbyn cadarnhâd gan yr Awdurdod Lleol bod lle i’ch plentyn yn ein dosbarthiadau Meithrin ar gyfer mis Medi 2023.

Darpariaeth 15 awr yr wythnos, sef tair awr y dydd, pump bore'r wythnos, a gynigir gan yr ysgol yn unol â darpariaeth statudol yr Awdurdod Lleol.  Yn ystod 2023-2024, cynigir dapariaeth bob prynhawn trwy' Cylch Meithrin Ysgol Evan James.  Trafodir y trefniadau hyn yn ystod cyfarfod cyntaf rhieni newydd yn flynyddol.  

 

Welcome to school if you have recently received confirmation off the Local Authority of a place for your child in our Nursery classes for September 2023.

In line with Local Authority statutory provision, school provides 15 hours of nursery education each week, three hours a day, five days a week.  During 2023-2024, there is provision available each afternoon through Cylch Meithrin Ysgol Evan James, arrangements are discussed each year in the initial new parents meeting.

Llythyr Meithrin Medi 2023 Letter Nursery September 2023

Os bydd unrhyw gwestiynau gennych ynghylch y cynnig uchod, cysylltwch â 01443 744026 / 744094 neu ebostiwch rctchildcareofferforwales@rctcbc.gov.uk

Should you have any questions regarding the above offer, please contact 01443 744026 / 744094 or email rctchildcareofferforwales@rctcbc.gov.uk