Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Addysg Feithrin/Nursery Education

Addysg Feithrin 2021-2022 / Nursery Education 2021-2022

Croeso atom os ydych wedi derbyn cadarnhâd gan yr Awdurdod Lleol bod lle i’ch plentyn yn ein dosbarthiadau Meithrin ar gyfer mis Medi 2021.

Darpariaeth 15 awr yr wythnos, sef tair awr y dydd, pump bore'r wythnos, a gynigir gan yr ysgol yn unol â darpariaeth statudol yr Awdurdod Lleol.  Yn ystod 2021-2022, cynigir dapariaeth bob prynhawn trwy' Cylch Meithrin Ysgol Evan James.  Trafodir y trefniadau hyn yn ystod cyfarfod cyntaf rhieni newydd yn flynyddol.  

 

Welcome to school if you have recently received confirmation off the Local Authority of a place for your child in our Nursery classes for September 2021.

In line with Local Authority statutory provision, school provides 15 hours of nursery education each week, three hours a day, five days a week.  During 2021-2022, there is provision available each afternoon through Cylch Meithrin Ysgol Evan James, arrangements are discussed each year in the initial new parents meeting.

Llythyr Meithrin/Nursery Letter Medi 2021

Os bydd unrhyw gwestiynau gennych ynghylch y cynnig uchod, cysylltwch â 01443 744026 / 744094 neu ebostiwch rctchildcareofferforwales@rctcbc.gov.uk

Should you have any questions regarding the above offer, please contact 01443 744026 / 744094 or email rctchildcareofferforwales@rctcbc.gov.uk