Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Adroddiadau Estyn/Estyn Reports


Gweler isod adroddiad diweddaraf arolygiad Estyn o'r ysgol.  Ymfalchiwn yn safonau gwaith ein disgyblion i gyd.  Mae holl waith caled y staff, y cartref ac ymroddiad y plant eu hunain yn amlwg yn eu gwaith bob dydd.

Please find below our most recent Estyn inspection report.  We are very proud of the standards of achievement which all our pupils reach.  The hard work from school, home and the pupils' own dedication is evident in their day to day work.

Adroddiad Estyn Mai 2016 / Estyn Inspection Report May 2016

Ysgol Evan James Mai 2016 (Cymraeg) / Ysgol Evan James May 2016 (Saesneg)