Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Apiau Lles Defnyddiol/Useful Wellbeing Apps

Apiau Cymraeg/Welsh Apps

Byd Cyw

Hapus 2

Ioga Selog

Bys a Bawd

Cliciwch ar y ddolen hon i gael gwybodaeth am fuddion pob un o'r apiau isod/Click on this link for information on the benefits of each of the apps below.


Apiau i bawb/Apps for everyone

Headspace for Kids

For Me:Childline

Push2play

 

 Oedran 4-7/ Age 4-7

Wisgom - The World of Emotions

Three Good Things

GoNoodle Kids

Focus on the Go

Worrinots

Me: A Kids Diary

Breathe, Think, Do

 Oedran 7-11/ Age 7-11