Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Ardal Rhieni / Parents' area

Amserlen Dyddiol - Daily Timetable


Bore/Morning
8:00 - 8:45          Clwb brecwast am ddim - Free Breakfast club
8:45 - 9:00          Disgyblion i'r dosbarth - Pupils to class.   
9:00 - 10:30        Cofrestr a Sesiwn 1
10:30 - 10:45      Egwyl - Play time        
10:45 - Cinio       Sesiwn 2
Cinio-Dinner
11:45 - 1:05        Meithrin
11:50 - 1:05        Derbyn
11:55 - 1:05        Blynyddoedd 1 - 2
12:15 - 1:05        Blynyddoedd 3 - 6
Prynhawn
1:10 - 2.20          Sesiwn 3
2:20 – 2:30          Egwyl - Play time
2:30 –                  Diwedd Dydd
Diwedd y dydd - End of the Day
3:30                     Cylch Meithrin
3:10                     Meithrin
3:15                     Derbyn
3:20                     Blynyddoedd 1- 2
3:25                     Blynyddoedd 3 - 6