Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Arweinwyr Digidol - Digital Leaders

Gweledigaeth/Vision

Ein gwelediaeth ni, fel Arweinwyr Digidol, yw creu ysgol sy’n hyderus yn defnyddio technoleg o ddydd i ddydd. Gobeithio gallwn wneud hyn drwy ddatblygu sgiliau technoleg disgyblion ac athrawon! 

Our vision, as Digital Leaders, is to create a school that is confident in using technology on a day-to-day basis. Hopefully we can do this by developing pupils and teachers' technology skills!

Amcanion

 • Datblygu sgiliau digidol disgyblion ac athrawon
 • Creu adnoddau technolegol i’r ysgol
 • Gofalu am dechnoleg yr ysgol
 • Dysgu eraill am ddiogelwch ar y we
 • Darganfod gwefannau, aps a thechnoleg newydd
 • Cynnig cymorth technolegol

 

Aims

 • Developing pupils and teachers digital skills
  • Creating digital resources for the school
 • Taking care of the technology in school
 • Teaching others about internet safety
 • Discovering new websites, apps and technology
 • Offer technical support