Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Arweinwyr Digidol - Digital Leaders

Yr Arweinwyr Digidol

Finlay, Connor, Mia, Joshua, Noah, Evan

Gweno, Isabella, Megan

Gweledigaeth/Vision

Ein gwelediaeth ni, fel Arweinwyr Digidol, yw creu ysgol sy’n hyderus yn defnyddio technoleg o ddydd i ddydd. Gobeithio gallwn wneud hwn drwy ddatblygu sgiliau technoleg disgyblion ac athrawon! 

Our vision, as Digital Leaders, is to create a school that is confident in using technology on a day-to-day basis. Hopefully we can do this by developing pupils and teacher’s technology skills!

Amcanion/Aims

  • Datblygu sgiliau digidol disgyblion ac athrawon/Developing pupils and teachers digital skills
  • Cymryd gofal am dechnoleg yr ysgol/Take care of the technology in school
  • Dysgu eraill am ddiogelwch ar y we/Teach others about internet safety
  • Dod i adnabod gwefannau, aps a thechnoleg newydd/Get to know new websites, apps and technology