Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Bendigeidfran

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

Disgyblion blwyddyn 3 sydd yn nosbarth Bendigeidfran.  Rydym yn blant hapus iawn sy’n mwynhau jôc!  Am y tro cyntaf eleni, rydym am ddysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu yn Saesneg. Am gyffro!  

Cymru Cŵl yw ein thema y tymor yma. Rydym wrth ein boddau yn siarad Cymraeg ac yn dysgu am Gymru. Mae ein gwlad yn arbennig iawn ac rydym yn edrych ymlaen at rannu ein darganfyddiadau gyda chi.

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom a chofiwch i ddychwelyd y bag coch bob wythnos.

Mae gwersi ymarfer corff yn digwydd bod dydd Llun a dydd Iau. Cewch wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma.

Byddwn yn cyfathrebu gyda rhieni a gwarchodwyr ar y Class Dojo.

Ta –ta am nawr!

Dosbarth Bendigeidfran

Welcome to Dosbarth Bendigeidfran

Dosbarth Bendigeidfran is a year 3 class. We are a jolly bunch and we really appreciate a joke!  For the first time in our school careers we are learning to  read and write in English. It’s such an exciting time for us all.

Cool Wales is our theme and this term we are looking forward to learning lots of interesting facts about our beautiful country.  Being Welsh and speaking our language is very important to us. 

Our homework will be uploaded to Google Classroom therefore please remember to check for updates. Reading bags should also be returned weekly and on the designated day.

We will need to wear our PE clothes to school every Monday and Friday.  We are keen to improve our fitness and skills therefore appropriate clothing and footwear is essential.

Our teacher will communicate with parents and carers via ClassDojo. 

Ta-ta for now!

Dosbarth Bendigeidran