Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Bendigeidfran

Croeso i ddosbarth Bendigeidfran!

Athrawes – Miss Spencer

Blwyddyn 3/Year 3

 

Mae 24 o blant yn ein dosbarth ni eleni.  Thema ni y tymor yma yw ‘Yr Oes Fictoria’. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Mercher ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Llun.  Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth- tu fas a dydd Mercher- nofio, felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen yn wythnosol.

There are 24 children in our class this year.  Our theme this term is ‘The Victorian Era’. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Wednesday and is handed in by Monday.  Every Tuesday (outdoors) and Wednesday (swimming) we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed weekly.