Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Bendigeidfran

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

29 o ddisgyblion blwyddyn 3 sydd yn nosbarth Bendigeidfran a Mrs O’halloran yw’r athrawes.  Rydym yn blant hapus iawn sy’n mwynhau jôc!  Am y tro cyntaf eleni, rydym am ddysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu yn Saesneg. Am gyffro!  

Fi a fy ngyhymuned yw ein thema ni ar hyn o bryd. Rydym wrth ein bodd yn dysgu am ein ardal lleol.

Bydd gwaith cartref yn cael ei rannu ar y Class Dojo ac hefyd ar Google Classroom, pob dydd Mercher. Bydd ein hathrawes yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau i’r drefn.  Cofiwch i ddychwelyd y bag coch bob wythnos os gwelwch yn dda.

Mae gwersi ymarfer corff yn digwydd bod dydd Llun a dydd Iau. Cewch wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma.

Byddwn yn cyfathrebu gyda rhieni a gwarchodwyr ar y Class Dojo.

Diolch yn fawr.

Welcome to Dosbarth Bendigeidfran

 

Dosbarth Bendigeidfran is a year 3 class with 29 pupils and the teacher is Mrs O’Halloran. We are a jolly bunch, and we really appreciate a joke!  For the first time in our school careers we are learning to read and write in English. It’s such an exciting time for us all.

Me and my community is our theme this term and we are looking forward to learning about our community.

Our homework will be uploaded to Dojo and also Google Classroom on a Wednesday. Our teacher will notify you of any changes, therefore please remember to check for updates on the Class Dojo. Reading bags should also be returned weekly and on the designated day.

We will need to wear our PE clothes to school every Monday and Thursday.  We are keen to improve our fitness and skills therefore appropriate clothing and footwear is essential.

 

Thank you.