Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Bendigeidfran

Croeso i Ddosbarth Bendigeidfran

Disgyblion blwyddyn 3 sydd yn nosbarth Bendigeidfran.  Rydym yn blant hapus iawn sy’n mwynhau jôc!  Am y tro cyntaf eleni, rydym am ddysgu sut i ddarllen ac ysgrifennu yn Saesneg. Am gyffro!  

Y Celtiaid a Rhufeiniaid yw ein thema y tymor yma. Rydym wrth ein boddau yn yn dysgu am fywyd 2000 o flynyddoedd yn ôl.  

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom a Class Dojo a chofiwch i ddychwelyd y bag coch bob wythnos.

Mae gwersi ymarfer corff yn digwydd bod dydd Llun a dydd Mercher. Cewch wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma.

Byddwn yn cyfathrebu gyda rhieni a gwarchodwyr ar y Class Dojo.

Ta –ta am nawr!

Dosbarth Bendigeidfran

Welcome to Dosbarth Bendigeidfran

Dosbarth Bendigeidfran is a year 3 class. We are a jolly bunch and we really appreciate a joke!  For the first time in our school careers we are learning to  read and write in English. It’s such an exciting time for us all.

The Celts and Romans is our theme and this term we are having such fun learning about life 2000 years ago. 

Our homework will be uploaded to Google Classroom and Class Dojo therefore please remember to check for updates. Reading bags should also be returned weekly and on the designated day.

We will need to wear our PE clothes to school every Monday and Wednesday.  We are keen to improve our fitness and skills therefore appropriate clothing and footwear is essential.

Our teacher will communicate with parents and carers via Class Dojo. 

Ta-ta for now!

Dosbarth Bendigeidran