Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Blodeuwedd

Croeso i Ddosbarth Blodeuwedd

Mae dosbarth Blodeuwedd yn ddosbarth sy’n gymysg o blant blwyddyn 5 a 6. Mae yna 29 o ddisgyblion brwdfrydig, gweithgar a hapus.

Ein thema y tymor hwn yw ‘Rhyfeddodau'r Byd’. 

Eleni, bydd ein gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom. Mae ein bagiau coch yn cael eu dychwelyd yn wythnosol ar ein diwrnod penodedig. 

Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Y tymor yma, byddwn yn canolbwyntio ar ffitrwydd a byw bywyd iachus. Cofiwch i wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma. 

Rydyn ni’n defnyddio ClassDojo i rannu gwybodaeth a chysylltu gyda rhieni a gwarchodwyr.

Diolch,

Mr Spanswick

 Welcome to Dosbarth Blodeuwedd

This year, Dosbarth Blodeuwedd are a mixed class of year 5 and 6 children. We are 29 enthusiastic, hardworking and happy children.

Our theme this term is ‘Wonders of the World’. 

This year, our homework will be set on Google Classroom. Our red reading bags should be returned on a weekly basis on specific day given to us.

P.E. lessons are on Tuesday and Wednesday and we should wear our P.E. kit to school on these days. This term we are concentrating on keeping fit and living a happy and health lifestyle.

We use ClassDojo to share information and contact parents and guardians. 

Thank you,

Mr Spanswick