Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Blodeuwedd

Croeso i  Blodeuwedd - Welcome to Blodeuwedd

 

Eleni mae 25 o blant blwyddyn 5 a 6 yn ein dosbarth ni. Ein athro yw Mr Spanswick!

Pob Dydd Mercher fe fydd gwaith cartref Iaith a Mathemateg yn cael eu dosbarthu, ac mae angen i ni gofio eu dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol. Rhaid dychwelyd ein bagiau coch ar ein diwrnod penodedig neu ar ôl gorffen y llyfr. Mae yna daflen hefyd yn llawn gweithgareddau a thasgau cartref i ni gwblhau yn ystod y tymor. Gallwn hefyd ddefnyddio ‘Bug Club’ i ddarllen adref. Yn ogystal â hyn mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun (gyda'r Cynllun Chwarae) a dydd Mawrth, felly mae angen i ni gofio dod â'n gwisg i'r ysgol.

Ein thema y tymor hwn yw Rhyfeddodau’r Byd. Rydyn ni wedi dewis canolbwyntio ar y Pyramidiau, Y Colosseum ac ambell ryfeddod naturiol.

This year there are 25 year 5 and 6 students in our class.  Our teacher is Mr Spanswick!

Language and Maths homework will be given out on Wednesday and will need to be returned by the following Monday.  We need to return our red bags when we’ve finished our book or on our allocated day. There are also a list of fun activities and homework tasks for us to complete during the term. We can also use ‘Bug Club’ to read from home. As well as this our PE lessons will be on Monday (wiith Play Sports) and Tuesdays and we will need to remember to bring our kit to school.

Our theme this term is Wonders of the World. We have chosen to concentrate on the Pyramids, The Colosseum and some natural wonders of the world.