Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Blodeuwedd

Croeso i dudalen Blodeuwedd!

 

Eleni rydyn ni'n ddosbarth o 28 disgybl.  Ein hathro ydy Mr Rowlands!

Rydym yn ddosbarth brwdfrydig sy’n gweithio’n galed ac rydym wrth ein boddau’n siarad Cymraeg. Bydd ein gwaith cartref yn ddigidol ar ‘Google Classroom’ eleni. Rhaid dychwelyd ein bagiau coch ar ôl gorffen y llyfr darllen. Gellir hefyd defnyddio ‘Bug Club’ i ddarllen gartref. Yn ogystal â hyn mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a Gwener, felly mae angen i ni gofio gwisgo’n gwisg i'r ysgol. 

Ein thema y tymor hwn yw Cymru Campus. Rydyn ni wedi dewis canolbwyntio ar y pyllau glo i ddechrau!

 

 Welcome to Blodeuwedd’s page!

This year we are a class of 28 pupils.  Our teacher is Mr Rowlands!

We are an enthusiastic class who work hard and speak Welsh at every opportunity. Our homework will be digital on Google Classroom this year.  We need to return our red bags when we’ve finished our reading book. We can also use ‘Bug Club’ to read from home. As well as this our PE lessons will be on Tuesday and Friday and we will need to remember to wear our kit to school.

Our theme this term is ‘Cymru Campus’. We have chosen to start our work by learning about the coal mines.