Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Blodeuwedd

Croeso i ddosbarth Blodeuwedd

Mae dosbarth Blodeuwedd yn ddosbarth o blant blwyddyn 5. Mae yna 27 o ddisgyblion brwdfrydig, gweithgar a hapus.

Ein thema'r tymor hwn yw ‘Oriel’. Rydyn ni wrthi’n dysgu am artistiaid byd enwog ac yn dysgu sut i werthfawrogi celf o wahanol gyfnodau a ffurfiau.

Eleni, bydd ein gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom ar Ddydd Mercher a bydd angen ei gwblhau erbyn y Dydd Llun canlynol. Bydd geiriau sillafu yn cael eu rhoi ar Class Dojo ar Ddydd Gwener. Hoffwn i’r plant ymarfer y geiriau sillafu yn ystod yr wythnos. Mae ein bagiau coch yn cael eu dychwelyd yn wythnosol ar ddiwrnod penodedig.

Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mercher a dydd Iau. Cofiwch i wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma.

Rydyn ni’n defnyddio ClassDojo i rannu gwybodaeth a chysylltu gyda rhieni a gwarchodwyr.

 Diolch yn fawr,

Mr Spanswick

Welcom to dosbarth Blodeuwedd

This year, Blodeuwedd are a class of year 5 children. We are 27 enthusiastic, hardworking and happy children.

Our theme this term is ‘Gallery’. We are learning all about world famous artists and learning to appreciate art from different periods in all its forms.

This year, our homework will be set on Google Classroom on Wednesdays and will need to be completed by the following Monday.  Weekly spellings will be uploaded to the Class Dojo on a Friday.  I would like the pupils to practise these spellings throughout the week.  Our red reading bags should be returned on a weekly basis on the specific day given.

P.E. lessons are on Wednesday and Thursday and we should wear our P.E. kit to school on these days.

We use ClassDojo to share information and contact parents and guardians. 

Thank you,

Mr Spanswick