Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Branwen

Shwmae! Croeso i ddosbarth Branwen. Rydym yn ddosbarth o 26 plentyn blwyddyn 3 a 4. Mrs May yw ein hathrawes. Rydym yn mwynhau dod i'r ysgol i ddysgu pethau newydd, chwarae gyda'n ffrindiau a chymdeithasu yn y Gymraeg. 

 

Rydym yn ffodus iawn eleni, mae gennym ddosbarth newydd sbon ar dop y grisiau yn yr hen lyfrgell.  

Rydym yn cael hwyl wrth ddysgu am yr Oes Fictoria ac rydym wrthi yn edrych o amgylch yr ysgol am gliwiau bod yr adeilad o'r Oes Fictoria, daethom ar draws hen le tân yn ein dosbarth!

Y tymor yma rydym yn wên o glust i glust gan ein bod yn mynd nofio pob dydd Mercher.  Rydym yn edrych ymlaen at dymor prysur a bod yn ddysgwyr uchelgeisiol, creadigol, hyderus a gwybodus. 

 

Shwmae! Welcome to dosbarth Branwen.  We are a Year 3 and 4 class of 26 children.  Mrs May is our teacher. We enjoy coming to school to learn new things, playing with our friends and socialising in Welsh.

We are very fortunate this year, we have a brand new class at the top of the stairs in the old library.

We are having fun learning about the Victorian Era and we have been around the school searching for clues that the school was built during this time. We came across an old fire place in our class!

This term we are very happy that are going swimming every Wednesday. We are looking forward to a busy term and being capable, creative, confident and informed learners.