Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Branwen

 

Croeso i ddosbarth Branwen

Ein hathrawon eleni yw Mrs Robins a Ms Kennard. Hefyd mae Mrs Miles yn ein dysgu ar ddydd Mercher.  Mae 29 disgybl yn ein dosbarth. Rydym yn blant oed Blwyddyn 3 a 4. Rydym yn mwynhau gwella ein Cymraeg bob dydd yn y dosbarth. Mae Dosbarth Branwen yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau wrth gydchwarae. Mae’r athrawon yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac yn rhoi lluniau ohonom ni’n mwynhau arno hefyd.  Ein thema y tymor hwn yw “Cymru”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mawrth a phob dydd Gwener.  Bydd ein gwaith cartref yn ddigidol ar Google Classroom. 

 

Welcome to Dosbarth Branwen

Our teachers this year are Mrs Robins and Ms Kennard.  Also Mrs Miles teaches on a Wednesday. There are 29 pupils in our class.  We are all Year 3 and 4 aged children. We enjoy speaking Welsh in our classroom. Branwen is a very happy class – we enjoy the company of our friends and playing together.  The teachers speak to parents on the Dojo and put pictures of us having fun on the Dojo too.  Our theme this term is “Wales“. P.E lessons are every Tuesday and Friday. Our weekly homework will be sent digitally on Google Classroom.