Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Branwen

 

Croeso i ddosbarth Branwen

Rydym yn nosbarth cymysg gyda disgyblion o flwyddyn 3 a blwyddyn 4. Rydyn yn gweithio’n galed ac yn trio ein gorau glas o hyd. Bydd ein gwaith cartref  ei bostio ar y dojo ond hefyd ar Google Classroom. Mae gan bob plentyn cyfrif ar gyfer spellingshed ac purplemash a gall y cyfrifon yma cael ei ddefnyddio yn y ty. Mae ein gwersi ymarfer corf ar ddydd Mawrth a dydd Iau, a gall y plant wisgo ei gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma.

Ein thema'r tymor yma yw’r Celtiaid a’r Rhufeiniaid ac rydym wrth ein boddau yn dysgu am y thema yma. 

Byddwn yn cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth a lluniau ar class dojo.

Hwyl am y tro

Mrs O’Halloran

Welcome to Dosbarth Branwen

We are a mixed year class of year 3 and year 4. We work very hard in class and try our very best every day. Our homework will be posted on the dojo and also on Google Classroom. Every child has their own account for Purple mash and Spelling shed and these accounts can also be used at home. Our physical education days are Tuesdays and Thursdays and the children can wear their kits to school on those days. 

Our theme this term is the Celts and Romans and we are thoroughly enjoying the theme. 

We will share information and photos on class dojo.

Bye for now

Mrs O’Halloran