Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Branwen

 

Croeso i ddosbarth Branwen

27 o ddisgyblion Blwyddyn 3 a 4 sydd yn Nosbarth Branwen a Ms Kennard (Llun - Mercher) a Mr Sandrey (Iau a Gwener), yw’r athrawon.  Rydym yn ddosbarth caredig sy’n edrych ar ôl ein gilydd ac sydd hefyd yn hoff iawn o Harry Potter!  Mae plant Blwyddyn 3 yn dechrau ar y daith o ddysgu Saesneg yn y dosbarth am y tro cyntaf.

‘Fi a fy ngyhymuned’ yw ein thema ni ar hyn o bryd. Rydym wrth ein bodd yn dysgu am ein hardal leol.

Bydd gwaith cartref yn cael ei rannu ar y Class Dojo ac hefyd ar Google Classroom, pob dydd Mercher. Bydd ein hathrawon yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau i’r drefn.  Cofiwch i ddychwelyd y bag coch bob wythnos os gwelwch yn dda.

Mae gwersi ymarfer corff yn digwydd bod dydd Llun a dydd Gwener. Cewch wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma.

Byddwn yn cyfathrebu gyda rhieni a gwarchodwyr ar y Class Dojo.

Diolch yn fawr.

Welcome to Dosbarth Branwen

Dosbarth Branwen is a year 3 class with 27 pupils and the teachers are Ms Kennard (Monday-Wednesday) and Mr Sandrey (Thursday-Friday). We are a kind and caring class who really like Harry Potter! The year 3 pupils will be learning to read and write in English for the first time in school1

‘Me and my community’ is our theme this term and we are looking forward to learning about our community.

Our homework will be uploaded to Dojo and also Google Classroom on a Wednesday. Our teacher will notify you of any changes, therefore please remember to check for updates on the Class Dojo. Reading bags should also be returned weekly and on the designated day.

We will need to wear our PE clothes to school every Monday and Friday.  We are keen to improve our fitness and skills therefore appropriate clothing and footwear is essential.

Dosbarth Branwen