Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Gwybodaeth/Information COVID-19                                              

28.01.22 FAQs V21 - FOR SCHOOLS

28.01.22 FAQs V21 - FOR SCHOOLS - CYMRAEG

Gwybodaeth/Information - COVID-19

04.03.21 Information - Cwm Taf Health Board.

04.03.21 Gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

Gofal Brys Hwb Hub Emergency Care 13.01.2021

Llythyr i Rieni 08.01.2021 gan y Cyfarwyddwr Addysg RhCT

Letter to Parents 08.01.2021 - Director of Education RCT

Neges Hwb Gofal Argyfwng Message Emergency Care Hub 05.01.2021

Letter to parents CY 05.01.21 gan RhCT

Letter to parents from RCT 05.01.21

31.12.2020 Letter for Parents from RCT Start of term arrangements

17.12.20 Letter to parents January return

17.12.20 Letter to parents January return Cym

15.12.2020 Letter 2 All parents re. confirmed case

15.12.2020 Letter 2 All parents re. confirmed case Cymraeg

11.12.20 Letter to parents - Childcare RCT

11.12.20 Letter to parents RCT  - Christmas break

8.12.20 Letter to Parents RCT

8.12.20 Letter to parents RhCT Cymraeg

26.11.2020 Letter to Parents Wearing of Face Coverings

26.11.2020 Llythyr i_ Rieni - Gwisgo Gorchuddion Wyneb

24.11.2020 Llythyr i Rieni/Letter to parents Face Coverings

03.11.2020 Neges Iechyd a Diogelwch Health and Safety Message

19.10.20 Letter to Parents RhCT

19.10.20 Letter to Parents RhCT Cymraeg

19.10.2020 COVID-19 RCT Fowchart

19.10.20 COVID-19 RCT Flowchart Cymraeg

29.09.2020 COVID-19 Process map - confirmed cases

29.09.2020 Process map confirmed cases - Cymraeg

29.09.2020 Covid 19 A quick reference guide for parents pupil absence

29.09.2020 Letter to Parents Self-isolation

29.09.2020 Letter to Parents - Self-isolation Cymraeg

Information for Parents - Public Health Wales

Gwybodaeth i Rieni gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Procedures_COVID-19. Confirmed Case in School

Gweithdrefnau - Achos COVID-19 yn yr Ysgol

Trefniadau Medi 2020Arrangements September 2020

Cais Clwb Brecwast

Breakfast Club Application

School Return September 2020 FAQs

Cwestiynau Cyffredin - Dychwelyd i'r Ysgol Medi 2020

Getting Back to School September 2020 - Cymraeg

Getting Back to School September 2020