Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cerys Matthews

 

 

Croeso i ddosbarth Cerys Matthews/ Welcome to Cerys Matthews’s Class

Athrawes – Mrs Lockett 

Cynorthwywragedd y dosbarth/ Class Teaching Assistants- 

Mrs Foster a Miss Newman

 

Mae 30 o blant yn ein dosbarth ni eleni.  Rydyn ni’n mwynhau dod i’r 

ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau a dysgu pethau newydd. Mae Bag Coch yn dod adre gyda’r plant ar ddiwrnod penodol gydag amrywiaeth o weithgareddau darllen a thasgau cartref, anfonwch y bag i’r ysgol ar y diwrnod perthnasol os gwelwch yn dda.  Mae Addysg Gorfforol ar ddydd Llun a dydd Mercher, cofiwch i wisgo’ch gwisg i’r ysgol ar y diwrnodau yma. Caiff gwybodaeth bwysig ei rhoi ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed. Croeso i chi anfon negeseuon atom trwy Dojo rhwng 8.30am a 4.30pm dydd Llun i ddydd Gwener. 

There are 30 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, play with our friends and to learn new things. Red Bags are given on the children’s nominated reading day, a variety of reading and home tasks will be given in the bag please return to school on the appropriate day.  Every Monday and Wednesday we have P.E, please wear your school’s sports clothes to school on these days.  Important information will be posted on the Dojo and there are also photographs of us working hard. You are welcome to send messages to us through Dojo between 8.30am and 4.30pm Monday to Friday.