Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cerys Matthews

 

Croeso i ddosbarth Cerys Matthews

Croeso i ddosbarth Cerys Matthews. Ein hathrawon eleni yw Miss Spencer a Mrs Evans. Mae 28 disgybl yn ein dosbarth.  Rydym yn blant oed Derbyn a Blwyddyn 1 ac rydym wrth ein boddau’n dod i’r ysgol i ddysgu pethau newydd ac wrth gwrs, i fwynhau gyda’n ffrindiau. Mae siarad Cymraeg yn holl bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o’n hiaith.  Mae Miss Spencer yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed ac yn mwynhau ar y Dojo hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Ein Byd Bendigedig”.  Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

 

Welcome to dosbarth Cerys Matthews

Welcome to Dosbarth Cerys Matthews. Our teachers this year are Miss Spencer and Mrs Evans. There are 28 pupils in the class.  We are a mixed Reception and Year 1 class and we thoroughly enjoy coming to school to learn new things and to play and learn new things and to play with our friends.  We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us.  Miss Spencer puts important information on the Dojo and there are excellent photographs of us working hard on the Dojo.  Our theme this term is “Our Wonderful World” .  P.E lessons are every Monday and Friday.