Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cinio Ysgol/School Dinners

Cinio Ysgol/School Dinner

£2.50  (£12.50 yr wythnos) / £2.50 (£12.50 per week)
Sieciau yn daladwy i RCT CBC / Cheques made payable to RCT CBC

Talu ar lein/Pay online here

Bwydlen ysgol RCT/RCT school menu here

Cinio am ddim - Free School Meals

Gwybodaeth Cinio am Ddim/Information about Free School Meals