Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cinio Ysgol/School Dinners

Cinio Ysgol/School Dinner

£2.70  (£13.50 yr wythnos) / £2.7 (£13.50 per week)

Talu ar lein/Pay online here

Bwydlen ysgol RCT/RCT school menu here

Cinio am ddim - Free School Meals

Mae plant Derbyn i flwyddyn 4 yn derbyn cinio ysgol am ddim - Reception to year 4 pupils receive free school meals

Gwybodaeth Cinio am Ddim - Information about Free School Meals