Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cinio Ysgol/School Dinners

Cinio Ysgol/School Dinner

£2.55  (£12.75yr wythnos) / £2.55 (£12.75 per week)
Sieciau yn daladwy i RCT CBC / Cheques made payable to RCT CBC

Talu ar lein/Pay online here

Bwydlen ysgol RCT/RCT school menu here

Cinio am ddim - Free School Meals

Gwybodaeth Cinio am Ddim/Information about Free School Meals