Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Clwb Carco

 

Menter Iaith - 01443 407570

 

Mae Clwb Carco Evan James yn Glwb ar ôl Ysgol i blant 3-11 mlwydd oed. Mae'r clwb yn gyfle gwych i blant trio gweithgareddau gwahanol rydym yn darparu ac i gyfathrebu gyda phlant eraill o wahanol oedran.

Am fwy o fanylion cysylltwch â Menter Iaith.
Gallwch gael ffurflen cofrestri o Fenter Iaith.

 

 Clwb Carco Evan James is a after school club for children age 3-11. It's a great opportunity for children to try a different range of activities that we provide and to interact with other children of various ages. 
For more information please do not hesitate to contact Menter Iaith.
You can get a registration form from Menter Iaith.