Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Clybiau All-gyrsiol/ Extra-curricular Clubs

Mawrth - Gorffennaf  2022

Clwb

Club

Dydd

Day

Amser

Time

Blwyddyn

Year

Staff

Garddio/Gardening

Mawrth/Tuesday         

3.30-4.15   

1 & 2           

Ms Kennard

Mrs O’Halloran     

Animeiddio/Animation   

Mawrth/Tuesday

3.30-4.15

5 & 6

Mrs May

Clwb yr Urdd

Mercher/Wednesday

3.30-4.15

1 & 2

Mrs Morgan

Miss Spencer

Dawns/Dance

Mawrth/Tuesday

3.30-4.15

Derbyn

Reception

Miss Ward

Miss Gibbon

Pêl-droed/Football

Gwener/Friday

3.30-4.20

5 & 6

4

Mr Rowlands

Mrs Foster

Mrs Evans

Pêl-droed/Football

Llun/Monday

3.30-4.20

3

Mrs Foster

Mrs Evans

Rygbi/Rugby

Mercher/Wednesday

3.30-4.30

5 & 6

Mr Spanswick

Pêl-rwyd/Netball

Iau/Thursday

3.30-4.30

5 & 6

Mrs Lockett

Celf/Art

Mercher/Wednesday

3.30-4.15

3 - 6

Mrs Lloyd

Mrs Miles

Miss Hughes

Coginio/Cookery

Llun/Monday

3.30-4.15

3 & 4

Miss Lewis

Mrs Evans