Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Clybiau All-gyrsiol/ Extra-curricular Clubs

Tymor yr Hydref/Autumn Term 2021

Clwb

Club

Dydd

Day

Amser

Time

Blwyddyn

Year

Staff

Pêl-droed/Football

Llun/Monday

3.30-4.20

3

Mrs Foster

Mrs E Evans

Gwyddoniaeth/Science

Mawrth/Tuesday

3.30-4.15

3

Mrs Garrett

Mrs L Evans

Garddio/Gardening

Mawrth/Tuesday

3.30-4.15

2

Ms Kennard

Mrs Lloyd

Ffitrwydd/Fitness

Mawrth/Tuesday

3.30-4.30

4

Mrs Smith

Miss Hughes

Digidol/Digital Club

Mawrth/Tuesday

3.30-4.15

5

Mrs May

Clwb yr Urdd

Mercher/Wednesday

3.30-4.15

1

Mrs Morgan

Miss Spencer

Dawns/Dance

Mercher/Wednesday

3.30-4.15

Derbyn

Miss Ward

Miss Gibbon

Pêl-droed/Football

Mercher/Wednesday

3.30-4.30

5

Mr Rowlands

Rugby/Rygbi

Mercher/Wednesday

3.30-4.30

6

Mr Spanswick

Pêl-rwyd/Netball

Iau/Thursday

3.30-4.30

5/6

(am yn ail wythnos

alternate weeks)

Mrs Lockett

Clwb Eco

Iau/Thursday

3.30-4.15

6

Mrs O’Halloran

Mrs Hobbs