Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Clybiau All-gyrsiol/ Extra-curricular Clubs

Tymor yr Hydref/Autumn Term

 

Clwb/Club

Dydd/Day

Amser/Time

Blwyddyn/Year

 Rygbi/Rugby

 (Cynllun Chwarae/Play Sports)

Llun/Monday

3.30-4.30

4, 5 & 6

 Pêl-droed /Football

 (Mr Rowlands)

Mawrth/Tuesday

3.30-4.30

5 & 6

 Rygbi/Rugby

 (Mr Spanswick)

Mercher/Wednesday

3.30-4.30

5 & 6

 Pêl-rwyd/Netball

 (Mrs Lockett)

Iau/Thursday

3.30-4.30

5 & 6

 Pêl-droed/Football

 (Mrs Foster)

Iau/Thursday

3.30-4.30

3 & 4

 Clwb yr Urdd/Urdd Club

 (Yr Urdd)

Gwener/Friday

3.30-4.30

1 - 6

 

Caiff disgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 sydd yn aelodau o’r Urdd gyfle i fwynhau penwythnos o weithgareddau cyffrous yng Ngwersyll yr Urdd, Llangrannog a Glan-Llyn yng nghwmni eu ffrindiau a’u hathrawon yn ogystal â disgyblion o ysgolion eraill o dalgylch Ysgol Garth Olwg.

Pupils in Year 5 and Year 6 who are Urdd members have an opportunity to enjoy an action packed weekend at the Urdd Youth Centre, Llangrannog in the company of their friends and teachers as well as pupils from other schools within the Ysgol Garth Olwg catchment area.

 

 Mae pob clwb yn dechrau am 3:30 yp ac yn gorffen am 4:30 yp

Each club begins at 3:30 pm until 4:30 pm