Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Culhwch ac Olwen

Croeso i Ddosbarth Culhwch ac Olwen

Eleni rydyn ni'n ddosbarth o 26 disgybl.  Ein hathro ydy Mr Rowlands!

Rydym yn ddosbarth brwdfrydig sy’n gweithio’n galed ac rydym wrth ein boddau’n siarad Cymraeg. Bydd ein gwaith cartref yn ddigidol ar ‘Google Classroom’ eleni. Rhaid dychwelyd ein bagiau coch ar ôl gorffen y llyfr darllen. Gellir hefyd defnyddio ‘Bug Club’ i ddarllen gartref. Gallwn ddefnyddio ‘Spelling Shed’ i ymarfer ein sillafu. Yn ogystal â hyn mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Mercher, felly mae angen i ni gofio gwisgo’n gwisg i'r ysgol. 

Ein thema y tymor hwn yw Rhyfeddodau’r Byd. Rydyn ni wedi dewis canolbwyntio ar y rhyfeddodau dynol i ddechrau!

 

 Welcome to Dosbarth Culhwch ac Olwen

This year we are a class of 26 pupils.  Our teacher is Mr Rowlands!

We are an enthusiastic class who work hard and speak Welsh at every opportunity. Our homework will be digital on Google Classroom this year.  We need to return our red bags when we’ve finished our reading book. We can also use ‘Bug Club’ to read from home. We can use ‘Spelling Shed’ to improve our spelling. As well as this our PE lessons will be on Monday and Wednesday and we will need to remember to wear our kit to school.

Our theme this term is Wonders of the World. We’ve started by concentrating on man-made wonders!