Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Culhwch ac Olwen

Croeso i dudalen Culhwch ag Olwen/Welcome to Culhwch ag Olwen's page

 

Eleni rydyn ni'n ddosbarth o 25 disgybl.  Ein athro ydy Mr Rowlands!

Pob Dydd Mercher fe fydd gwaith cartref Iaith a Mathemateg yn cael eu dosbarthu, ac mae angen cofio eu dychwelyd erbyn y Dydd Llun canlynol. Rhaid dychwelyd ein bagiau coch ar ôl gorffen y llyfr. Gellir hefyd defnyddio ‘Bug Club’ i ddarllen gartref. Yn ogystal a hyn mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Iau a Gwener, felly mae angen i ni gofio dod â'n  gwisg i'r ysgol. 

Ein thema y tymor hwn yw Rhyfeddodau’r Byd. Rydyn ni wedi dewis canolbwyntio ar Byramidiau a Wal Mawr Tseina.

This year we are a class of 25 students.  Our teacher is Mr Rowlands!

Language and Maths homework will be given out on Wednesday and will need to be returned by the following Monday.  We need to return our red bags when we’ve finished our book. We can also use ‘Bug Club’ to read from home. As well as this our PE lessons will be on Thursday and Friday and will need to remember to bring our kit to school.

Our theme this term is Wonders of the World. We have chosen to concentrate on the Pyramids and The Great Wall of China.