Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Culhwch ac Olwen

Croeso i Ddosbarth Culhwch ac Olwen

 

leni rydyn ni'n ddosbarth o 27 disgybl.  Ein hathro ydy Mr Rowlands!

Rydym yn ddosbarth brwdfrydig sy’n gweithio’n galed ac rydym wrth ein boddau’n siarad Cymraeg. Bydd ein gwaith cartref yn ddigidol ar ‘Google Classroom.’ Rhaid dychwelyd ein bagiau coch yn wythnosol. Gellir hefyd defnyddio ‘Bug Club’ i ddarllen gartref. Gallwn ddefnyddio ‘Spelling Shed’ i ymarfer ein sillafu. Yn ogystal â hyn mae ein gwersi Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a Gwener, felly mae angen i ni gofio gwisgo’n gwisg i'r ysgol. 

Ein thema y tymor hwn yw’r Oriel. Rydyn ni eisiau darganfod popeth sy’n bosib am gelf!

 

  Welcome to Dosbarth Culhwch ac Olwen

 

This year we are a class of 27 pupils.  Our teacher is Mr Rowlands!

We are an enthusiastic class who work hard and speak Welsh at every opportunity. Our homework will be digital on Google Classroom. We must return our red reading bags weekly. We can also use ‘Bug Club’ to read from home. We can use ‘Spelling Shed’ to improve our spelling. Remember that our PE lessons will be on Tuesday and Friday and we will need to remember to wear our kit to school.

Our theme this term is Gallery. We want to discover everything that is to know about art!