Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Culhwch ac Olwen

Croeso i Ddosbarth Culhwch ac Olwen

Mae dosbarth Culhwch ac Olwen yn ddosbarth sy’n gymysg o blant blwyddyn 4 a 5. Mae yna 25 o ddisgyblion brwdfrydig, gweithgar a hapus.

Ein thema y tymor hwn yw ‘Arwyr’. Rydyn ni wedi dechrau’r thema drwy geisio ateb y cwestiwn mawr, ‘Beth yw arwr?’ a nawr yn brysur yn dysgu am arwyr ein byd ni.

Eleni, bydd ein gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom. Mae ein bagiau coch yn cael eu dychwelyd yn wythnosol ar ein diwrnod penodedig. 

Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mercher a dydd Iau. Y tymor yma, byddwn yn canolbwyntio ar ffitrwydd a byw bywyd iachus. Cofiwch i wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma. 

Rydyn ni’n defnyddio ClassDojo i rannu gwybodaeth a chysylltu gyda rhieni a gwarchodwyr.

Diolch,

Mr Spanswick

 Welcome to Dosbarth Culhwch ac Olwen

This year, Culhwch ac Olwen are a mixed class of year 4 and 5 children. We are 25 enthusiastic, hardworking and happy children.

Our theme this term is ‘Heroes’. We have started our theme by answering the big question, ‘What is a hero?’ and are busy learning about the different heroes in our world.

This year, our homework will be set on Google Classroom. Our red reading bags should be returned on a weekly basis on specific day given to us.

P.E. lessons are on Wednesday and Thursday and we should wear our P.E. kit to school on these days. This term we are concentrating on keeping fit and living a happy and health lifestyle.

We use ClassDojo to share information and contact parents and guardians. 

Thank you,

Mr Spanswick