Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cymorth ELSA - ELSA Support

 

Cynorthwyydd Cymorth Llythrennedd Emosiynol Emotional Literacy Support Assistant (ELSA) 

 

Cynhelir sesiynau ELSA yn yr ysgol i gefnogi anghenion emosiynol plant ac i gael gwared â'r rhwystrau i ddysgu. Mae hyn yn cynnwys gorbryder, colled ac unrhyw newidiadau eraill sydd yn effeithio ar les y plentyn. Yn ystod y sesiynau yma bydd yr ELSA yn helpu plant i ddysgu a deall eu hemosiynau, gan helpu'r disgybl i ddysgu sgiliau penodol neu strategaethau i ymdopi, yn yr ysgol ac yn y cartref.  Mrs James a Mrs Smart sy’n darparu’r sesiynau yma yn wythnosol. 

ELSA sessions are offered for children to support their emotional needs, whether they are experiencing anxiety, bereavement, or any other emotional change in their lives. The aim is to help children feel happy in school and at home and to learn coping strategies according to their needs. Sessions are held on a weekly basis with Mrs James a Mrs Smart.

Rhieni/Parents      Plant/Children