Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Cyngor Eco/Eco Council

Y Cyngor Eco - Eco Council

Mae gan ein hysgol cyngor eco newydd ar gyfer 2019-2020. Mae cymysgedd o ferched a bechgyn o flwyddyn un i fynnu at flwyddyn chwech.

Ein gweledigaeth ar gyfer y flwyddyn yma yw lleihau defnydd o blastig yn yr ysgol, annog dosbarthiadau i droi’r goleuadau bant wrth adael yr ystafell a hefyd annog pobl i ailgylchu yn gywir. Rydym yn awyddus i rannu syniadau ar draws yr ysgol i drio gwella amgylchiadau gwahanol yn yr ysgol. Rydyn yn gyffroes ac yn gweithio tuag at gael y faner werdd a sicrhau dyfodol gwyrdd a llwyddiannus i Ysgol Evan James.

Byddwn yn gwerthfawrogi eich syniadau a chyfraniadau ar ddyfodol y Cyngor Eco.

Our school has a brand new eco council for 2019-2020. There is a mixture of boys and girls from year one to year six.

Our vision for this year is to decrease the amount of plastic being used in school, encourage classrooms to make sure the lights are turned off when leaving the classroom and also encourage everyone to recycle properly. We are eager to share ideas across the whole school to try and better different circumstances in school. We are excited and are aiming to be awarded with the green banner to guarantee a green and successful future for Ysgol Evan James.

We would appreciate your ideas and contributions to the future of the eco council.