Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

 

Cyngor Iechyd a Lles/Health and Wellbeing

Cyngor Iechyd a Lles/ Health and Wellbeing Council.

Gweledigaeth

Ein gweledigaeth ni, fel Cyngor Lechyd a Lles yw creu ysgol iachus a hapus.

Amcanion

 Datblygu meddylfryd positif tuag at fywyd.
 Adnabod teimladau personol ac anghenion eraill.
 Dysgu eraill am sut i fyw bywyd iach.

Vision

Our vision is to create a happy and healthy school.

Objectives

 Develop a positive mindset towards life.
 To recognise personal feelings and the needs of others.
 To teach others how to live a healthy and happy life.