Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Diary

 • 7 Jul 2022
  Add Mabolgampau/Sports Day to your calendar
 • 8 Jul 2022
  Gwasanaeth Dosbarth Blodeuwedd Assembly
  Add Gwasanaeth Dosbarth Blodeuwedd Assembly to your calendar
 • 11 Jul 2022
  Prynhawn Coffi Pwyll a Rhiannon Coffee afternoon
  Add Prynhawn Coffi Pwyll a Rhiannon Coffee afternoon to your calendar
 • 12 Jul 2022
  Gwasanaeth Dosbarth Cerys Matthews Assembly
  Add Gwasanaeth Dosbarth Cerys Matthews Assembly to your calendar
 • 12 Jul 2022

  to

  7 Jun 2022

  Gwasanaeth Dosbarth Elin Fflur/Assembly
  Add Gwasanaeth Dosbarth Elin Fflur/Assembly to your calendar
 • 13 Jul 2022
  Bl.6/Year 6 Legoland
  Add Bl.6/Year 6 Legoland to your calendar
 • 13 Jul 2022
  Gwasanaeth Dosbarth Bendigeidfran Assembly
  Add Gwasanaeth Dosbarth Bendigeidfran Assembly to your calendar
 • 14 Jul 2022
  Gwasanaeth Dosbarth Branwen Assembly
  Add Gwasanaeth Dosbarth Branwen Assembly to your calendar
 • 14 Jul 2022
  Gwasanaeth Dosbarth Jac y Jwc Assembly
  Add Gwasanaeth Dosbarth Jac y Jwc Assembly to your calendar
 • 15 Jul 2022
  Gwasanaeth Sali Mali Assembly
  Add Gwasanaeth Sali Mali Assembly to your calendar
 • 15 Jul 2022
  Dosbarth CM/TJ/EFf - Fferm Folly
  Add Dosbarth CM/TJ/EFf - Fferm Folly to your calendar
 • 18 Jul 2022
  Dosbarth SM/JYJ - Fferm Folly
  Add Dosbarth SM/JYJ - Fferm Folly to your calendar
 • 19 Jul 2022
  Sioe Blwyddyn 6 i rieni/Year 6 Show for parents
  Add Sioe Blwyddyn 6 i rieni/Year 6 Show for parents to your calendar
 • 22 Jul 2022
  Diwedd Tymor yr Haf/End of Summer Term
  Add Diwedd Tymor yr Haf/End of Summer Term to your calendar

Adding dates to your calendar

Individual dates
Add dates to your calendarClick the relevant icon to add individual diary dates to your calendar.
In Outlook you will need to click the 'Save' button.

Subscribe to the whole calendar
Please find below instructions on how to configure some of the most popular calendar programmes to automatically display dates from the public address of the school calendar feed, which is:
Feed address: webcal://evanjames.greenschoolsonline.co.uk/ical.ics