Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Diary

 • 11 Nov 2019

  to

  15 Nov 2019

  Wythnos gwrth-fwlio/ Anti-bullying week
  Add Wythnos gwrth-fwlio/ Anti-bullying week to your calendar
 • 3 Dec 2019
  CRhA/PTA - Disgo Nadolig/Christmas Disco
  Add CRhA/PTA - Disgo Nadolig/Christmas Disco to your calendar
 • 5 Dec 2019
  Sioe Nadolig/Christmas show - JYJ/SM
  Add Sioe Nadolig/Christmas show - JYJ/SM to your calendar
 • 6 Dec 2019
  Sioe Nadolig/ Christmas show - JYJ/SM
  Add Sioe Nadolig/ Christmas show - JYJ/SM to your calendar
 • 10 Dec 2019
  Sioe Nadolig/ Christmas show - CM/TJ/EFf
  Add Sioe Nadolig/ Christmas show - CM/TJ/EFf to your calendar
 • 11 Dec 2019
  Sioe Nadolig/ Christmas show - CM/TJ/EFf
  Add Sioe Nadolig/ Christmas show - CM/TJ/EFf to your calendar
 • 12 Dec 2019
  Gwasanaeth Nadolig Adran Iau/ Junior Christmas assembly 1.30
  Add Gwasanaeth Nadolig Adran Iau/ Junior Christmas assembly 1.30 to your calendar
 • 13 Dec 2019
  Bore Coffi/Coffee Morning
  Add Bore Coffi/Coffee Morning to your calendar
 • 13 Dec 2019
  Gwasanaeth Nadolig Adran Iau/ Junior Christmas assembly 1.30
  Add Gwasanaeth Nadolig Adran Iau/ Junior Christmas assembly 1.30 to your calendar
 • 17 Dec 2019
  Cinio Nadolig/Christmas dinner
  Add Cinio Nadolig/Christmas dinner to your calendar
 • 18 Dec 2019
  Parti Nadolig/Christmas Party
  Add Parti Nadolig/Christmas Party to your calendar
 • 23 Dec 2019

  to

  3 Jan 2020

  Christmas Holidays - Nadolig
  Add Christmas Holidays - Nadolig to your calendar
 • 6 Jan 2020

  to

  10 Jan 2020

  Glan-llyn Blwyddyn/Year 6
  Add Glan-llyn Blwyddyn/Year 6 to your calendar
 • 13 Jan 2020
  HMS/INSET day
  Add HMS/INSET day to your calendar
 • 17 Jan 2020
  Lansiad/Launch 'Ionawr Iachus'
  Add Lansiad/Launch 'Ionawr Iachus' to your calendar
 • 10 Feb 2020
  Nosweithiau agored/ Parents’ Evening
  Add Nosweithiau agored/ Parents’ Evening to your calendar
 • 11 Feb 2020
  Nosweithiau agored/ Parents’ Evening
  Add Nosweithiau agored/ Parents’ Evening to your calendar
 • 17 Feb 2020

  to

  21 Feb 2020

  Half Term - Hanner Tymor
  Add Half Term - Hanner Tymor to your calendar
 • 24 Feb 2020
  HMS/INSET day
  Add HMS/INSET day to your calendar
 • 28 Feb 2020
  Dathlu Dydd Gwyl Dewi/St David's Day Celebrations
  Add Dathlu Dydd Gwyl Dewi/St David's Day Celebrations to your calendar
 • 5 Mar 2020
  Diwrnod y Llyfr/World Book Day
  Add Diwrnod y Llyfr/World Book Day to your calendar
 • 27 Mar 2020
  Bore Coffee/Coffee Morning
  Add Bore Coffee/Coffee Morning to your calendar
 • 6 Apr 2020

  to

  17 Apr 2020

  Easter holidays - Half Term
  Add Easter holidays - Half Term to your calendar
 • 28 Apr 2020

  to

  5 May 2020

  Profin Cenedlaethol/National Tests Blwyddyn/Year 2-6
  Add Profin Cenedlaethol/National Tests Blwyddyn/Year 2-6 to your calendar
 • 4 May 2020
  Bank Holidays - Gwyl y Banc
  Add Bank Holidays - Gwyl y Banc to your calendar
 • 8 May 2020
  Gwyl y Banc/Bank Holiday
  Add Gwyl y Banc/Bank Holiday to your calendar
 • 25 May 2020

  to

  29 May 2020

  Half term - Hanner Tymor
  Add Half term - Hanner Tymor to your calendar
 • 1 Jun 2020

  to

  12 Jun 2020

  Wythnos Entrepreneuriaeth/Entrepreneurship Week
  Add Wythnos Entrepreneuriaeth/Entrepreneurship Week to your calendar
 • 15 Jun 2020

  to

  19 Jun 2020

  Wythnos Iach/Health Week
  Add Wythnos Iach/Health Week to your calendar
 • 16 Jun 2020
  Mabolgampau/ Sports Day
  Add Mabolgampau/ Sports Day to your calendar
 • 29 Jun 2020
  Cynghorau Ysgol - rhannu gwaith y flwyddyn/School Councils- sharing work -sharing
  Add Cynghorau Ysgol - rhannu gwaith y flwyddyn/School Councils- sharing work -sharing to your calendar
 • 3 Jul 2020
  Adroddiadau i rieni/ Report to parents
  Add Adroddiadau i rieni/ Report to parents to your calendar
 • 6 Jul 2020
  Noson rieni – trafod adroddiadau/ Evening to discuss reports
  Add Noson rieni – trafod adroddiadau/ Evening to discuss reports to your calendar
 • 7 Jul 2020
  Mabolgampau Clwstwr/ Cluster Sport’s Day
  Add Mabolgampau Clwstwr/ Cluster Sport’s Day to your calendar
 • 10 Jul 2020
  Pontio mewnol/ Internal transition
  Add Pontio mewnol/ Internal transition to your calendar
 • 15 Jul 2020
  Sioe Bl.6/Yr.6 show
  Add Sioe Bl.6/Yr.6 show to your calendar
 • 17 Jul 2020
  Gorffen ar gyfer gwyliau'r haf/Finish for Summer holidays
  Add Gorffen ar gyfer gwyliau'r haf/Finish for Summer holidays to your calendar
 • 20 Jul 2020

  to

  31 Aug 2020

  Summer 2020 Haf
  Add Summer 2020 Haf to your calendar

Adding dates to your calendar

Individual dates
Add dates to your calendarClick the relevant icon to add individual diary dates to your calendar.
In Outlook you will need to click the 'Save' button.

Subscribe to the whole calendar
Please find below instructions on how to configure some of the most popular calendar programmes to automatically display dates from the public address of the school calendar feed, which is:
Feed address: webcal://evanjames.greenschoolsonline.co.uk/ical.ics