Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Digwyddiadau CRhA/ PTA Events

Disgo Calan Gaeaf CRhA/PTA Halloween Disco

Mae’r CRhA yn cynnal disgo Calan Gaeaf ar y 24ain o Hydref yn neuadd yr ysgol. Bydd disgo’r Cyfnod Sylfaen o 5 - 6yh a’r Adran Iau o 6-7yh. Gofynnwn yn garedig i’r rhieni aros i oruchwylio plant y Cyfnod Sylfaen ond does dim angen i rieni’r Adran Iau aros. Dewch yn eich gwisgoedd Calan Gaeaf. Mynediad - £1. Bydd cŵn poeth, lluniaeth ysgafn a diodydd ar werth a bydd ategolion Calan Gaeaf ar werth hefyd. Bydd gwobr am y wisg a’r dawnsiwr gorau.

The PTA will be holding a Halloween Disco on the 24th of October in the school hall. The Foundation Phase children’s disco will run from 5-6pm and the Junior department’s disco will run from 6-7pm. We ask kindly that parents of the Foundation Phase children stay to supervise their children, there is no need for Junior department parents to stay. Come in your best Halloween Costumes. Entrance - £1. There will be hotdogs, light refreshments and drinks for sale along with Halloween accessories. There will be prizes for the best dressed and best dancers.

 

Diolch/Thank you