Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Elin Fflur

Croeso i ddosbarth Elin Fflur.  Ein hathrawon eleni yw Mrs Morgan, Miss Davies a Mrs Evans. Mae 27 disgybl yn ein dosbarth. Rydym i gyd ym Mlwyddyn 2 ac wrth ein boddau’n dod i’r ysgol i ddysgu pethau newydd ac wrth gwrs, i fwynhau gyda’n ffrindiau. Rydym yn falch iawn o’n hiaith ac mae siarad Cymraeg yn bwysig i ni. Ni yw disgyblion hynaf y Cyfnod Sylfaen.  Mae Mrs Morgan yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac fe welwch luniau gwych ohonom yn gweithio’n galed ar y Dojo hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Drychwch Tir!”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mercher a phob dydd Gwener.

 

Welcome to Dosbarth Elin Fflur.  Our teachers this year are Mrs Morgan, Miss Davies and Mrs Evans.  There are 27 pupils in our class. We are all in Year 2 and we thoroughly enjoy coming to school to learn new things and to play and learn with our friends. We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us. We are the oldest children in the Foundation Phase. Mrs Morgan puts important information on the Dojo and there are excellent photographs of us working hard on the Dojo. Our theme this term is “Land Ahoy!”. P.E lessons are every Wednesday and Friday.