Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Elin Fflur

 

Croeso i ddosbarth Elin Fflur

Ein hathrawon eleni yw Miss Spencer, Miss Jones, Mrs Foster a Mrs Hobbs. Mae 28 disgybl yn ein dosbarth. Ni yw disgyblion hynaf y Cyfnod Sylfaen.   Rydym i gyd ym Mlwyddyn 2 ac wrth ein boddau’n dod i’r ysgol i ddysgu pethau newydd ac wrth gwrs, i fwynhau gyda’n ffrindau.  Mae siarad Cymraeg yn holl bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o’n hiaith.  Mae Miss Spencer yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed ac yn mwynhau ar y Dojo hefyd.  Ein thema y tymor hwn yw “Albwm Teuluol”.  Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mercher a phob dydd Gwener.

 

Welcome to Dosbarth Elin Fflur

Our teachers this year are Miss Spencer, Miss Jones, Mrs Foster and Mrs Hobbs.  We are the oldest children in the Foundation Phase.  There are 28 pupils in our class.  We are all in Year 2 and we thoroughly enjoy coming to school to learn new things and to play and learn with our friends.  We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us.  Miss Spencer puts important information on the Dojo and there are excellent photographs of us working hard on the Dojo.  Our theme this term is “Family Album”. P.E lessons are every Wednesday and Friday.