Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Elin Fflur

 

Croeso i ddosbarth Elin Fflur

Croeso i ddosbarth Elin Fflur. Ein hathrawon eleni yw Miss Spencer, Mrs Evans a Miss Lewis.  Mae 27 disgybl yn ein dosbarth.  Ni yw disgyblion hynaf y Cyfnod Sylfaen.  Rydym i gyd ym Mlwyddyn 2 ac wrth ein boddau’n dod i’r ysgol i ddysgu pethau newydd ac wrth gwrs, i fwynhau gyda’n ffrindiau. Mae siarad Cymraeg yn holl bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o’n hiaith.  Mae Miss Spencer yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed ac yn mwynhau ar y Dojo hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Drychwch Tir!”.  Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Llun a phob dydd Mercher.

Welcome to Dosbarth Elin Fflur

Welcome to Dosbarth Elin Fflur. Our teachers this year are Miss Spencer, Mrs Evans and Miss Lewis.  We are the oldest in the Foundation Phase. There are 27 pupils in the class.  We are all in Year 2 and we thoroughly enjoy coming to school to learn new things and to play and learn new things and to play with our friends.  We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us.  Miss Spencer puts important information on the Dojo and there are excellent photographs of us working hard on the Dojo.  Our theme this term is “Land Ahoy” .  P.E lessons are every Monday and Wednesday.