Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Elin Fflur

 

Croeso i ddosbarth Elin Fflur

Croeso i ddosbarth Elin Fflur. Ein hathrawes eleni yw Miss Withey a Mrs Foster yn cynorthwyo, gyda Mr Sandray yn addysgu ar ddydd Mercher. Mae 29 disgybl yn ein dosbarth.  Rydym yn ddisgyblion Blwyddyn 2 ac wrth ein boddau’n dod i’r ysgol i ddysgu pethau newydd ac i gymdeithasu gyda’n ffrindiau. Mae siarad Cymraeg yn holl bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o’n hiaith.  Mae Miss Withey yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac hefyd fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed ac yn mwynhau amrywiaeth o weithgareddau. Ein thema'r tymor hwn yw ‘Ein Byd Bendigedig’.  Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mawrth a phob dydd Mercher.

 

Welcome to dosbarth Elin Fflur

Welcome to Dosbarth Elin Fflur. Our teacher this year is Miss Withey and Mrs Foster assisting, with Mr Sandray teaching on a Wednesday. There are 29 pupils in the class.  We are a Year 2 class and we thoroughly enjoy coming to school to learn new things and socialise with our friends.  We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us.  Miss Withey puts important information on the Dojo and you will see photographs of us enjoying a variety of activities.  Our theme this term is ‘Our Wonderful World’ .  P.E lessons are every Tuesday and Wednesday.