Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Gwersi Offerynnol/Instrumental Tuition

Gwersi Offerynnol - Instrumental Tuition

Cynigir gwersi offerynnol (e.e. gwersi telyn, ffidil, piano neu offeryn pres ) yn yr ysgol gan Wasanaeth Cerdd RhCT. Mae opsiynau ar gael ynglÅ·n â ffurf/hyd y gwersi.
Os hoffech i’ch plentyn ddechrau/barhau gyda gwersi mae mwy o fanylion ar y ddolen isod.. 

 
Musical instrument tuition (e.g. harp, violin, piano or a brass instrument) is available at  school through RCT Music Services. There are options available regarding the delivery/duration of the lessons.

If your child wishes to start or continue with lessons, please see the link below.

Gwasanaeth Cerdd RhCT - RCT Music Service

Diolch yn fawr iawn.