Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Gwersi Offerynnol/Instrumental Tuition

Gwersi Offerynnol - Instrumental Tuition

Cynigir gwersi offerynnol (e.e. gwersi telyn, ffidil, piano neu offeryn pres ) yn yr ysgol i blant Cyfnod Allweddol 2 gan Wasanaeth Cerdd RhCT. Mae opsiynau ar gael yngl┼Ěn â ffurf/hyd y gwersi.
Os hoffech i’ch plentyn ddechrau/barhau gyda gwersi mae mwy o fanylion ar y llythyr Gwersi Offerynnol RhCT atodedig. 


Yn ogystal â’r gwersi uchod a ddarperir gan Wasanaeth Cerdd RhCT, mae gwersi gitâr ar gael trwy gwmni preifat: ‘OM Guitar’ (Mr McCulloughj) ac ’SW Guitar’ (Mr Williams) i blant Blwyddyn 4, 5 a 6. Mae costau’r gwersi yn amrywio yn ôl hyd y gwersi ac fe fydd angen prynu gitâr i’r disgybl. 

Os oes diddordeb gan eich plentyn mewn dechrau/parhau gwersi gitâr gyda Mr McCullough/Mr Williams, mae mwy o fanylion ar y llythyr Gwersi Gitâr atodedig. Mae’n bosib ebostio hefyd: stephenwguitar@gmail.com

ojd_mccullough@hotmail.com

 

Mae Gwasanaeth Cerdd RhCT ar wahan i'r gwersi mae Mr Williams a Mr McCullough yn cynnig.Musical instrument tuition (e.g. harp, violin, piano or a brass instrument) is available at the school for Key Stage 2 pupils, through RCT’s Music Service. There are options available regarding the delivery/duration of the lessons.

If your child wishes to start or continue with lessons, please see the Musical Instrument Lessons RCT letter attached. 


In addition to the tuition mentioned above provided by RCT Music Service, guitar lessons through a private company: ‘OM Guitar’ (Mr McCullough) and ‘SW Guitar’ (Mr Williams) are also available to pupils in Years 4, 5 and 6. The cost of the tuition depends on the length of the lessons and it will be necessary to purchase a guitar for the pupil. If your child is interested in starting or continuing with guitar lessons, please see the Guitar Lessons letter attached. You can also email: stephenwguitar@gmail.com

ojd_mccullough@hotmail.com


RCT Music Service is separate to the lessons offered by Mr Williams and Mr McCullough.

Diolch yn fawr iawn.

Gwersi Offerynnol Gwasanaeth Cerdd RhCT.

RCT Music Lessons

Gwersi Gitar