Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Jac y Jwc

Croeso i ddosbarth Jac y Jwc!

Athrawes – Miss Hughes

Mrs Miles, Mrs L Evans, Mrs E Evans, Miss Martin

Meithrin

 

Mae 44 o blant yn ein dosbarth ni eleni.  Thema ni y tymor yma yw ‘Hapusrwydd’. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i ddysgu siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae gwaith cartref yn dod adref bob  yn ail dydd Gwener ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mercher.  Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth- tu fas a dydd Iau – tu fewn.   Mae Miss Hughes yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac fe welwch

luniau gwych ohonom yn gweithio’n galed ar y Dojo hefyd. 

 

 

There are 44 children in our class this year.  Our theme this term is ‘Happiness’. We enjoy coming to school to learn Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned every other  Friday and is handed in by Wednesday.  Every Tuesday (outdoors) and Wednesday (indoors) we have P.E.  

Miss Hughes puts important information on the Dojo and there are excellent photographs of us working hard on the Dojo.