Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Jac y Jwc

 Croeso i ddosbarth Jac y Jwc

 

Ein hathrawon eleni yw Miss Ward a Miss Hughes. Ein cynorthwywyr yw Mrs Evans a Miss Newman.  Mae 39 disgybl yn ein dosbarth. Rydym i gyd yn blant meithrin. Rydym yn mwynhau dysgu Cymraeg bob dydd yn y dosbarth. Mae Dosbarth Jac y Jwc yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau wrth gydchwarae. Mae’r athrawon yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac yn rhoi lluniau ohonom ni’n mwynhau arno hefyd.  Ein thema y tymor hwn yw “Pan Af i Gysgu”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mawrth a phob dydd Iau.

Welcome to Dosbarth Jac y Jwc

Our teachers this year are Miss Ward and Miss Hughes. Our teaching assistants are Mrs Evans and Miss Newman.  There are 39 pupils in our class.  We are all nursery children. We enjoy learning Welsh in our classroom.  Jac y Jwc is a very happy class – we enjoy the company of our friends and playing together.  The teachers speak to parents on the Dojo and  put pictures of us having fun on the Dojo too.  Our theme this term is “When I go to sleep”. P.E lessons are every Tuesday and Thursday.