Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Jac y Jwc

 Croeso i ddosbarth Jac y Jwc

Mrs Lockett sydd yn gyfrifol am y dosbarth ar ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener a Miss Withey sydd yn cymryd yr awenau ar ddydd Mercher. Mae 41 o blant yn ein dosbarth ni eleni.  Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, chwarae gyda’n ffrindiau a dysgu pethau newydd. Rydym yn hoffi dysgu yn yr awyr agored felly gwisgwch yn addas ar gyfer y tywydd. Mae Addysg Gorfforol ar ddydd Mawrth a dydd Iau. Cofiwch i wisgo’ch gwisg i’r ysgol ar y diwrnodau yma. Caiff gwybodaeth bwysig ei rhoi ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed. Croeso i chi anfon negeseuon atom ar y Dojo rhwng 8.30am a 4.30pm dydd Llun i ddydd Gwener.er.

Welcome to Dosbarth Jac y Jwc

Mrs Lockett is responsible for the class on Monday, Tuesday, Thursday and Friday and Miss Withey takes the lead on Wednesday. There are 41 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, play with our friends and to learn new things. We like to learn in the open air so please dress appropriately for the weather. Every Tuesday and Thursday we have P.E, please wear your school’s sports clothes to school on these days.  Important information will be posted on the Dojo and there are also photographs of us working hard. You are welcome to send messages to us on the Dojo between 8.30am and 4.30pm Monday to Friday.