Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Llythyron/Letters                                                                           

Summary Annual Report to Parents

Crynodeb Adroddiad Blynyddol i Rieni 2023

Summary Annual Report to Parents 2022

Crynodeb Adroddiad Blynyddol i Rieni 2022

End of Term Letter July 2022

Llythyr diwedd tymor - Gorffennaf 2022.pdf

Guidance COVID-19 self-isolation March 2022

Letter March 2022

Llythyr Mawrth 2022

04.01.22 Return to School Arrangements 06 01 22

04.01.22 Trefniadau Dychwelyd i'r Ysgol 06 01 22

17.12.21 Llythyr gan y Cyngor/Letter from the Council

Cylchlythyr/Newsletter_Rhagfyr/December_2021 

Cylchlythyr/Newsletter Tachwedd/November 2021

YGGEJ - Annual Report to Parents 2020-2021

YGGEJ - Adroddiad Blynyddol i Rieni 2020-2021

22.10.21 Cylchlythyr Hydref Newsletter October 2021

30.09.21 Cylchlythyr/Newsletter Medi/September 2021 

08.09.21 Letter to Parents - September 2021 COVID-19

08.09.21 Llythyr i Rieni_-_Medi 2021 COVID-19

03.09.21 Letter - September 2021

03.09.21 Llythyr - Medi 2021

15.07.21 End of term letter

15.07.21 Llythyr diwedd tymor

29.06.21 Trefniadau Diwedd tymor yr haf/End of term arrangements

25.06.21 Crys_chwys/Sweatshirt

17.06.21 Gwisg Addysg Gorfforol/Physical Education Uniform

08.03.21 Eisteddfod T 2021

05.03.21 Return to School Arrangements - KS2.

05.03.21 Trefniadau Dychwelyd i'r Ysgol_CA2.

04.03.21 Cais Clwb Brecwast Breakfast Club Application.docx

10.2.21 Letters to parents-carers  RCT Information on return to school 22.02.2021

10.2.21 Letters to parents-carers CYMRAEG  RhCT Gwybodaeth dychwelyd i'r ysgol 22.02.2021

09.02.21 Return to School Arrangements - Foundation_Phase

09.02.21 Trefniadau Dychwelyd i'r Ysgol - Cyfnod_Sylfaen

05.02.2021 Trefniadau WYD 22.02.2021/Arrangements WB 22.02.2021

26.01.21.Trefniadau Dysgu o Bell/Arrangements Distance Learning

21.01.2021 Gofal Brys Hwb Emergency Hub Provision

13.01.2021 Neges Clwb Cwtsh/Message

12.01.2021 Llythyr i Rieni Cym 

12.01.2021 Letter to Parents Eng 

04.01.2021 Llythyr i Rieni - Dysgu o Bell

04.01.2021 Letter to Parents - Remote Learning

01.12.2020 Santa.Appeal

01.12.2020 Apel Sion Corn

15.12.2020 Diwedd tymor End of term

14.12.2020 Neges Clwb Carco Message

08.12.2020 Dyddiadau Newydd/New Dates

YGG Evan James - Annual Report to Parents 2019-2020

YGG Evan James - Adroddiad Blynyddol i Rieni_2019-2020.

27.11.2020 Neges Clwb Brecwast Message Breakfast Club

23.11.2020 Neges Siwmper Nadolig/Christmas Jumpers

20.11.2020 Neges Clwb Brecwast/Breakfast Club Message

13.11.2020 Paratoadau y Nadolig Christmas Arrangements

09.11.2020 Neges Plant mewn Angen Children in Need Message

03.11.2020 Neges Iechyd a Diogelwch_Health and Safety Message.

26.10.2020 Neges gan Gadeirydd Llywodraethwyr Message Chair of Governors

23.10.2020 Diwrnod Dathlu/Celebration Day

16.10.2020 Aelodaeth yr Urdd/Urdd Membership

16.10.2020 Diwrnod Dathlu/Celebration Day

12.10.2020 Diwrnod Shwmae Sumae/ Day

06.10.2020 Nosweithiau Rhieni/Parents' Evening

29.09.2020 Clwb Pel Droed Dinas Caerdydd/Cardiff City Football Club

22.09.2020 Clwb Brecwast/Breakfast Club

18.09.2020 Cwrdd a'r athro/Meet the Teacher

Letter - September 2020

Llythyr Medi 2020

Application Breakfast Club 31.08.2020Cais Clwb Brecwast 31.08.2020

Llythyr - Trefniadau Mis Medi 2020

Letter - Arrangements for September 2020

Llythyr Diwedd Tymor - 16.07.2020

End of Term Letter - 16.07.2020

Llythyr - 23.03.2020

Letter - 23.03.2020