Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Llywodraethwyr/Governors

Dan Barlow

Heledd Fychan

 Richard Martin

Vicky Fry

 

Laurie Parry

 

Rebecca Williams

 

Kate Evans

 

David Smith

 

Madeleine Fullard

 

Rhian Hartwell

 

Dan Taylor

Karyn Williams

Emma Smith

Elin Prys Garrett

Ceri Morgan

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni - Annual Governors' Report to Parents