Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Presenoldeb/Attendance

                  

Mae'n bwysig iawn fod pob plentyn yn mynychu'r ysgol bob dydd ac yn cyrraedd yn brydlon. Deallwn yn iawn fod plant yn dost o bryd i'w gilydd a gofynnir i chi gysylltu â swyddfa'r ysgol bob dydd y bydd plentyn yn dost i'n hysbysu - gadewch neges fer ar y peiriant ateb.  Os nag yw plentyn yn yr ysgol, ni fydd yn dysgu!

It is essential that all children attend school every day and arrive promptly.  We totally understand that children become ill from time to time and you are kindly asked to contact the school office each day of an absence to inform us - leave a short message on the answerphone.  If a child is not in school, he/she does not learn!

 

Y Diwrnod Ysgol - School Times

Pentre Bach a Cwm Clyd

Bore Morning 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

(Clwydi ar agor am 8:45 y.b. / Gates opened at 8:45 a.m.)

Prynhawn /Afternoon 1:00 p.m. - 3:20 p.m.

 

Dyffryn Diogel

Bore Morning 9:00 a.m. - 12:00 p.m.

(Clwydi ar agor am 8:45 y.b. / Gates opened at 8:45 a.m.)

Prynhawn /Afternoon 1:00 p.m. - 3:25 p.m.

 

Disgwylir i’r plant gyrraedd yr ysgol yn brydlon. Bydd y staff ar ddyletswydd yn eu dosbarthiadau o 8:45 y.b. ymlaen. Bydd clwydi’r ysgol yn cael eu hagor am 8:45 y.b. i’r plant fynd i’w dosbarthiadau i ddechrau paratoi am y diwrnod prysur fydd o’u blaenau. Mae’r sesiwn gofrestru yn dechrau am 9:00 y.b. a gwersi yn fuan wedi hynny. Os bydd disgybl yn hwyr am ryw reswm, gofynnir iddynt fynd i Brif Fynedfa’r Ysgol ar ôl 9:00 y.b. gydag oedolyn er mwyn llofnodi'r llyfr hwyr.

 Children are expected to arrive at school on time. Staff are on duty in their classes from 8:45 a.m. onwards. The school gates are opened at 8:45 a.m. for the children to enter their classrooms to prepare for their busy day ahead. The registration session starts at 9:00 a.m. with lessons commencing shortly after this. If a pupil arrives late for any reason, they are asked go to the Main Entrance to gain access after 9:00 a.m. accompanied by an adult so they may sign the late book.

 

Gwybodaeth Pwysig/Important Information