Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Pwyll a Rhiannon

 

Croeso i Ddosbarth Pwyll a Rhiannon

Disgyblion blwyddyn 6 sydd yn nosbarth Pwyll a Rhiannon,  plant hynaf Ysgol Evan James. Rydym yn swyddogion balch, yn ceisio bod yn esiampl dda drwy’r amser ac yn siarad Cymraeg graenus gan helpu pawb yn yr ysgol i ymarfer ein hiaith.

Ein thema y tymor hwn ydy ‘O Am Fyd Rhyfeddol’. Byddwn yn astudio pob math o ryfeddodau- rhai hynafol, rhai naturiol yn ogystal a rhai cyfoes.

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom a gellir dychwelyd y bagiau coch darllen unwaith yr wythnos ar unrhyw ddiwrnod.  

Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth a Dydd Iau, a byddwn yn dod i’r ysgol yn gwisgo ein dillad ymarfer corff ar y diwrnodau yma.

Byddwn yn cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth gyda rhieni a gwarchodwyr ar y Classdojo!

Hwyl am y tro,

Mrs Garrett

Welcome to Dosbarth Pwyll a Rhiannon

Dosbarth Pwyll a Rhiannon is a year 6 class, the oldest pupils in Ysgol Evan James. We are very proud to be school prefects, which means we have to set a good example by speaking Welsh and helping everyone in the school community to learn Welsh. 

Our class theme this term is ‘The Wonders Of The World’. During the term, we will be studying some ancient, natural and modern wonders!

Homework will be set on Google Classroom, and our red reading bags are to be returned at least once a week. 

Our PE lessons are on Tuesdays and Thursdays, and we will come to school wearing our PE clothes on these days.

We will communicate with parents and share information on the Classdojo!

Bye for now,

Mrs Garrett