Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Pwyll a Rhiannon

Croeso i Ddosbarth Pwyll a Rhiannon/Welcome to Pwyll a Rhiannon’s page

Eleni mae yna 27 o ddisgyblion yn ein dosbarth ac rydym yn ffodus iawn i gael dwy athrawes sef Mrs Garrett a Mrs Robins yn ein dysgu. Ni ydy plant hynaf yr ysgol ac rydym yn swyddogion balch sy’n helpu pawb a gofalu am y plant lleiaf. Rydym yn ceisio bod yn esiampl dda drwy’r amser ac yn siarad Cymraeg graenus gan helpu pawb yn yr ysgol i ymarfer ein hiaith.


Ein thema y tymor yma ydy ‘Rhyfeddodau’r Byd’


Mae gwaith cartref yn cael ei osod yn wythnosol ar ddydd Mercher a gellir dychwelyd y bagiau coch darllen unwaith yr wythnos ar unrhyw ddiwrnod. Mae yna daflen hefyd yn llawn gweithgareddau a thasgau cartref i chi eu cwblhau yn ystod y tymor. Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth a Dydd Iau felly rhaid cofio ein gwisg a’n trenyrs ar y diwrnodau yma. Bydd Mrs Garrett a Mrs Robins yn cyfathrebu ac yn rhannu gwybodaeth gyda rhieni a gwarchodwyr ar y Classdojo!

This year there are 27 pupils in our class and we are very fortunate to have two teachers - Mrs Garrett and Mrs Robins. We are the oldest pupils in school and this year we are very proud to be prefects. This means we have to set a good example by caring for younger pupils, speaking Welsh and helping everyone in the school community to learn Welsh.

Our class theme this term is ‘Our Wonderful World’.


Homework is set regularly on a Wednesday and our red reading bags are to be returned at least once a week. There are also a list of fun activities and homework tasks for you to complete during the term. Our PE lessons are on a Tuesday and Thursday and we have to remember our kit and trainers. Mrs Garrett and Mrs Robins will communicate with parents and share information on the Classdojo!