Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Pwyll a Rhiannon

 

Croeso i Ddosbarth Pwyll a Rhiannon

Mae dosbarth Pwyll a Rhiannon yn ddosbarth o blant blwyddyn 6. Mae yna 32 o ddisgyblion brwdfrydig, gweithgar a hapus.

Ein thema y tymor hwn yw ‘Oriel’. Rydyn ni wrthi yn dysgu am fyd y celfyddydau a llawer mwy!

Eleni, bydd ein gwaith cartref yn cael ei osod ar Google Classroom ar Ddydd Mercher ac fe fydd angen ei gwblhau erbyn y Dydd Llun canlynol. Bydd geiriau sillafu yn cael eu rhoi ar Class Dojo ar Ddydd Gwener.  Hoffwn i’r plant ymarfer y geiriau sillafu yn ystod yr wythnos.  Bydd y geiriau ar gael i ymarfer ar Spelling Shed.  Mae ein bagiau coch yn cael eu dychwelyd yn wythnosol ar ddiwrnod penodedig. 

Cynhelir gwersi ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Gwener.  Cofiwch i wisgo eich gwisg ymarfer corff i’r ysgol ar y diwrnodau yma. 

Rydyn ni’n defnyddio ClassDojo i rannu gwybodaeth a chysylltu gyda rhieni a gwarchodwyr.

Diolch yn fawr,

Mrs Martin 

Welcome to Dosbarth Pwyll a Rhiannon

This year, Pwyll a Rhiannon are a class of year 6 children. We are 32 enthusiastic, hardworking and happy children.

Our theme this term is ‘Gallery’. We are learning all about the world of the arts and much more.

This year, our homework will be set on Google Classroom on Wednesdays and will need to be completed by the following Monday.  Weekly spellings will be uploaded to the Class Dojo on a Friday.  I would like the pupils to practise these spellings throughout the week.  The spellings will be set on Spelling Shed for the children to practise.  Our red reading bags should be returned on a weekly basis on the specific day given.

P.E. lessons are on Tuesday and Friday and we should wear our P.E. kit to school on these days. 

We use ClassDojo to share information and contact parents and guardians. 

Thank you,

Mrs Martin.