Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Sali Mali

Croeso i ddosbarth Sali Mali/ Welcome to Sali Mali’s Class

Athrawes – Mrs Lockett (Dydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener/

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday)

Ms Kennard a Miss Ward (Dydd Mercher/ Wednesday)

Cynorthwywraig y dosbarth/ Class Teaching Assistant: Miss Gibbon

Staff Cefnogi/ Support Staff: Mrs Evans, Miss Lewis a Miss Roderick.

 

 Mae 27 o blant yn ein dosbarth ni eleni.  Thema ni'r tymor yma yw ‘Hapusrwydd’. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau a dysgu pethau newydd. Mae Bag Coch yn dod adre gyda’r plant ar ddiwrnod penodol gydag amrywiaeth o weithgareddau darllen a thasgau cartref, plîs anfonwch y bag i’r ysgol ar y diwrnod perthnasol.  Mae Ymarfer Corff ar ddydd Mercher- tu fas a dydd Gwener – tu fewn, cofiwch ddod a’ch gwisg pob dydd Llun, caiff y wisg anfon adre ar ddydd Gwener i gael ei olchi.   Caiff gwybodaeth bwysig i roi ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed.

 

There are 27 children in our class this year.  Our theme this term is ‘Happiness’. We enjoy coming to school to speak Welsh, play with our friends and to learn new things. Red Bags are given on the children’s nominated reading day, a variety of reading and home tasks will be given in the bag please return to school on the appropriate day.  Every Wednesday (outdoors) and Friday (indoors) we have P.E, please bring your kit to school every Monday, the kit will be sent home on a Friday for a refresh.  Important information will be posted on the Dojo and there are also photographs of us working hard.