Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Sali Mali


Croeso i ddosbarth Sali Mali

Croeso i ddosbarth Sali Mali. Ein hathrawon eleni yw Mrs Morgan a Miss Ward. Ein cynorthwyes yw Miss Martin. Mae 30 disgybl yn ein dosbarth. Rydym i gyd yn blant oed Derbyn. Rydym yn mwynhau gwella ein Cymraeg bob dydd yn y dosbarth. Mae Dosbarth Sali Mali yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau wrth gydchwarae. Mae’r athrawon yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac yn rhoi lluniau ohonom ni’n mwynhau arno hefyd.  Ein thema y tymor hwn yw “Hapusrwydd”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mawrth a phob dydd Iau.

Welcome to Dosbarth Sali Mali

Welcome to Dosbarth Sali Mali.  Our teachers this year are Mrs Morgan and Miss Ward. Our teaching assistant is Miss Martin. There are 30 pupils in our class.  We are all Reception aged children. We enjoy speaking Welsh in our classroom.  Sali Mali is a very happy class – we enjoy the company of our friends and playing together.  The teachers speak to parents on the Dojo and put pictures of us having fun on the Dojo too.  Our theme this term is “Happiness.” P.E lessons are every Tuesday and Thursday.