Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Sali Mali


Croeso i ddosbarth Sali Mali

Ein hathrawes eleni yw Mrs Morgan. Ein cynorthwywyr yw Mrs Evans a Miss Davies. Mae 28 disgybl yn ein dosbarth. Rydym i gyd yn blant oed Derbyn. Rydym yn mwynhau gwella ein Cymraeg bob dydd yn y dosbarth. Mae Dosbarth Sali Mali yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau wrth gydchwarae. Mae’r athrawon yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac yn rhoi lluniau ohonom ni’n mwynhau arno hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Pan Af i Gysgu”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mawrth a phob dydd Iau.

Welcome to Dosbarth Sali Mali 

Our teacher this year is Mrs Morgan. Our teaching assistants are Mrs Evans and Miss Davies. There are 28 pupils in our class. We are all Reception aged children. We enjoy speaking Welsh in our classroom. Sali Mali is a very happy class – we enjoy the company of our friends and playing together. The teachers speak to parents on the Dojo and put pictures of us having fun on the Dojo too. Our theme this term is “When I go to sleep”. P.E lessons are every Tuesday and Thursday.