Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Tom Jones

 

Croeso i ddosbarth Tom Jones

Ein hathrawon eleni yw Ms Kennard (Dydd Llun – Dydd Mercher) a Mrs May (Dydd Iau a Dydd Gwener). Ein cynorthwywyr yw Mrs Evans a Miss Williams.  Mae 30 disgybl yn ein dosbarth. Rydym yn ddosbarth cymysg gyda phlant Blwyddyn 1 a 2. Rydym yn mwynhau siarad Cymraeg bob tro yn y dosbarth. Mae Dosbarth Tom Jones yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau ac yn ceisio gweithio fel tîm.  Rydym yn parchu ein gilydd ac hefyd adnoddau’r dosbarth. Mae Ms Kennard a Mrs May yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac maen nhw’n rhoi lluniau o’n gweithgareddau arno hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “'Drychwch Tir”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mercher a phob dydd Gwener.

 

Welcome to Dosbarth Tom Jones

Our teachers this year are Ms Kennard (Monday-Wednesday) and Mrs May (Thursday and Friday). Our Teaching Assistants are Mrs Evans and Miss Williams.  There are 30 pupils in our class. We are a mixed age class of Year 1 and Year 2 children. We enjoy speaking Welsh in our classroom.  Tom Jones is a very happy class – we enjoy the company of our friends and always try to work as a team. We respect both each other and our classroom resources. Ms Kennard and Mrs May speak to parents on the Dojo and they put pictures of our activities on it too.  Our theme this term is “Land Ahoy”. P.E lessons are every Wednesday and Friday.