Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Tom Jones

 

Croeso i ddosbarth Tom Jones

Ein hathrawon eleni yw Miss Harris a Miss Martin. Mae 28 disgybl yn ein dosbarth o flwyddyn 1 a 2. Rydyn ni wrth ein boddau’n dod i’r ysgol i ddysgu pethau newydd ac wrth gwrs, i fwynhau gyda’n ffrindiau. Mae siarad Cymraeg yn holl bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o’n hiaith.  Mae Miss Harris a Miss Martin yn rhoi gwybodaeth bwysig ar y Dojo ac fe welwch luniau ohonom yn gweithio’n galed ac yn mwynhau ar y Dojo hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Ein Byd Bendigedig”.  Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Mercher a phob dydd Gwener.

 

Welcome to Dosbarth Tom Jones

Our teachers this year are Miss Harris and Miss Martin. There are 28 pupils in the class from both year 1 and 2. We thoroughly enjoy coming to school to learn new things and to play and learn new things and to play with our friends.  We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us.  Miss Harris and Miss Martin put important information on the Dojo and there are excellent photographs of us working hard on the Dojo.  Our theme this term is “Our Wonderful World”.  P.E lessons are every Wednesday and Friday.