Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Tom Jones

Dosbarth Tom Jones.

Croeso i ddosbarth Tom Jones.  Ein hathrawon eleni yw Mrs Charles (Dydd Mawrth – Dydd Gwener) a Ms Kennard (Dydd Llun). Ein cynorthwywraig yw Mrs Hobbs.  Mae 29 disgybl yn ein dosbarth. Rydym yn ddosbarth cymysg gyda phlant Blwyddyn 1 a 2. Rydym yn mwynhau siarad Cymraeg bob tro yn y dosbarth. Mae Dosbarth Tom Jones yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau ac yn ceisio gweithio fel tîm.  Rydym yn parchu ein gilydd ac hefyd adnoddau’r dosbarth. Mae Mrs Charles yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac mae’n rhoi lluniau o’n gweithgareddau arno hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Drychwch Tir!”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Llun a phob dydd Gwener.

 

Welcome to Dosbarth Tom Jones.  Our teachers this year are Mrs Charles (Tuesday – Friday) and Ms Kennard (Monday). Our Teaching Assistant is Mrs Hobbs.  There are 29 pupils in our class. We are a mixed age class of Year 1 and Year 2 children. We enjoy speaking Welsh in our classroom.  Tom Jones is a very happy class – we enjoy the company of our friends and always try to work as a team. We respect both each other and our classroom resources. Mrs Charles speaks to parents on the Dojo and she puts pictures of our activities on it too.  Our theme this term is “Land Ahoy!”. P.E lessons are every Monday and Friday.