Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Tom Jones

 

Croeso i ddosbarth Tom Jones

Ein hathrawon eleni yw Mrs Charles (Dydd Llun – Dydd Mercher) a Mrs May (Dydd Iau a Dydd Gwener). Ein cynorthwywyr yw Miss Lewis, Mrs Foster a Mrs Hobbs.  Mae 30 disgybl yn ein dosbarth. Rydym yn ddosbarth cymysg gyda phlant Blwyddyn 1 a 2. Rydym yn mwynhau siarad Cymraeg bob tro yn y dosbarth. Mae Dosbarth Tom Jones yn ddosbarth hapus iawn – rydym yn mwynhau cwmni ein ffrindiau ac yn ceisio gweithio fel tîm.  Rydym yn parchu ein gilydd ac hefyd adnoddau’r dosbarth. Mae Mrs Charles a Mrs May yn siarad gyda’r rhieni ar y Dojo ac maen nhw’n rhoi lluniau o’n gweithgareddau arno hefyd. Ein thema y tymor hwn yw “Albwm Teuluol”. Bydd ein gwersi ymarfer corff bob dydd Llun a phob dydd Iau.

 

Welcome to Dosbarth Tom Jones

Our teachers this year are Mrs Charles (Monday-Wednesday) and Mrs May (Thursday and Friday). Our Teaching Assistants are Miss Lewis, Mrs Foster and Mrs Hobbs.  There are 30 pupils in our class. We are a mixed age class of Year 1 and Year 2 children. We enjoy speaking Welsh in our classroom.  Tom Jones is a very happy class – we enjoy the company of our friends and always try to work as a team. We respect both each other and our classroom resources. Mrs Charles and Mrs May speak to parents on the Dojo and they put pictures of our activities on it too.  Our theme this term is “Family Album”. P.E lessons are every Monday and Thursday.