Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Y Criw Cymraeg/ The Welsh Crew

Y Criw Cymreig

Dyma aelodau newydd y Criw Cymreig ar gyfer y flwyddyn 2019-2020.

 

Ein Gweledigaeth

Anelwn i bob plentyn ddewis a gallu siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, i ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.  Rydym eisoes wedi derbyn y wobr arian felly eleni anelwn at yr aur.

Prif nod y wobr aur yw i ddisgyblion ein hysgol gymryd perchnogaeth dros eu hiaith.  Yn ogystal i weithio’n agos gyda’r gymuned leol ynghyd âg ysgolion ein clwstwr.

Ni ellir hyn ddigwydd heb bod pawb sydd yn rhan o fywyd yr ysgol dod ynghyd a mabwysiadu’r un meddylfryd:

“Dwy iaith yw dwy waith y dewis”

Two languages – twice the choice

Here are the new members of the Criw Cymreig for the year 2019-2020.

Our Vision

We aim for every child to be able to speak Welsh competently in all aspects of school life, to be proud of the Welsh language, culture and traditions.
The main aim of the silver award is for our school pupils to take ownership of their language. This can't happen without everyone involved in school life coming together and adopting the same mindset:

“Dwy iaith yw dwy waith y dewis”

Two languages – twice the choice