Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Y Criw Cymraeg/ The Welsh Crew

Ein Gweledigaeth:

Anelwn i bob plentyn ddewis a gallu siarad Cymraeg graenus ym mhob agwedd o fywyd yr ysgol, i ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig.  Rydym eisoes wedi derbyn y wobr arian felly eleni anelwn at yr aur.

Prif nod y wobr aur yw i ddisgyblion ein hysgol gymryd perchnogaeth dros eu hiaith.  Yn ogystal, ceisiwn weithio’n agos gyda’r gymuned leol ynghyd ag ysgolion ein clwstwr.

Ni all hyn ddigwydd heb i bawb sydd yn rhan o fywyd yr ysgol ddod ynghyd a mabwysiadu’r un meddylfryd:

 

“Dwy iaith - dwy waith y dewis”

Two languages – twice the choice

 

Our Vision:
We aim for every child to be able to speak Welsh competently in all aspects of school life and to be proud of the Welsh language, culture and traditions.
The main aim of the gold award is for our school pupils to take ownership of their language. This can't happen without everyone involved in school life coming together and adopting the same mindset:

“Dwy iaith - dwy waith y dewis”

Two languages – twice the choice