Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James

"O Bydded i'r
Heniaith Barhau"

twitter

Ysbaddaden

Dosbarth Ysbyddaden 2019/2020

Helo a chroeso mawr i dudalen dosbarth Ysbyddaden.  Mae 27 o ddisgyblion byrlymus ac egniol yn ein dosbarth eleni.  Rydym ni gyd yn blant blwyddyn 4. Mae Ms Kennard yn ein dysgu ar ddydd Mawrth a Mrs Lloyd am weddill yr wythnos.

Ein thema y tymor yma ydy “Oes Fictoria” ac yr ydym yn edrych ymlaen at ddysgu am fywyd pobl, yn enwedig plant yn ystod y cyfnod. Bwriadwyd mynd ar daith i Barc Treftadadeth y Rhondda ac i Sain Ffagan er mwyn dod a’r dysgu yn fyw.  Ar ddiwedd y tymor cawn gyfle i ddathlu ein gwaith wrth baratoi parti te. Rydym yn sicr yn edrych ymlaen at y dathliad!     

Fe fydd Mrs Lloyd a Ms Kennard yn cadw mewn cysylltiad gyda rhieni a gwarchodwyr trwy ddefnydd o’r Dojo.